top of page

Tarieven

Tarieven: 90 euro per sessie  (1 uur, waarbij intake maximaal 1.30 uur)
Tarief opstellingen : 85 euro per sessie
Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden, anders zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Telefoonnummer: 06 14 34 52 88

Email: hypnotherapiebrabant@gmail.com          

Nederlandse beroepsverenigingen van hypnotherapie 

nbvh.png
rbcz.png
SCAG-logo-1024x619.jpeg

Vivere is aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging van hypnotherapeuten, NBVH. Leden van de NBVH verplichten zich tot regelmatige bijscholing, zo blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Verder zijn zij verplicht deel te nemen aan een intervisiegroep waardoor professionaliteit wordt gewaarborgd. 

 

Er zijn zo veel soorten verzekeringen en ook de bijbehorende vergoedingen veranderen per jaar, dat ik hier niet specifiek kan vermelden wie welk bedrag vergoedt. Ik raad je aan bij twijfel je polis te raadplegen en/of contact op te nemen met de zorgverzekeraar of verzekeringsagent.

Alle therapeuten aangesloten bij NBVH zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben waar u met uw therapeut niet uitkomt, kunt u zich voor het klachtrecht melden tot de beroepsvereniging, en voor het tuchtrecht

van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu)

NBVH geregistreerd              

RBCZ: geregistreerd                                        

SCAG aangemeld.
Kvk Inschrijfnummer 546
42736

De leden van de beroepsvereniging de NBVH, Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten, zijn therapeuten die mensen begeleiden met klachten op het psychosociale vlak.
Cliënten kunnen individuele volwassenen of kinderen zijn, pubers, gezinnen, of mensen die partners van elkaar zijn. De intentie van NBVH-therapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke NBVH-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. De NBVH heeft deze klachtenregeling voor haar leden.
Het is een klachtenregeling die is opgesteld door de SCAG die conform de wet is goedgekeurd door een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk Zorgbelang Inclusief. In de klachtenregeling zijn de algemene regels van de beroepsvereniging voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. 

U kunt de klachten regeling hier downloaden.


Heeft u vragen over deze klachtenregeling neem dan contact op met het secretariaat van de NBVH.
tel: 085- 9022 837 
www.hypnotherpaie.nl

 Wkkgz Klachtenregeling

Laten we samen eraan werken 

bottom of page