top of page
koekjes.webp
koekjes.webp

Privacy en Cookies

Sinds 25 mei 2019 moeten wij als ondernemer ook de persoonsgegevens van onze cliënten beschermen. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa van kracht is.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vivere. 

Privacy &  Cookies

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN MET WELK DOEL?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over
de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,
heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur,
  een factuur kan opstellen.
   

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw
zorgverzekeraar. 

 

 • Uw naam, adres en woonplaats 

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling. 

 

BEWAREN VAN DE GEGEVENS

De verkregen gegevens en alle verstuurde facturen worden veilig bewaard in onze computer. Facturen worden op een veilige plaats bewaard voor mogelijke controles van de o.a. belastingdienst.

 

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hanteren zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De website is beveiligd met een SSL certificaat.

 

DERDEN

Geen van de verstrekte persoonsgegevens worden zonder jou uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij de wet dat vereist.

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Deze tool houdt bij wat  bezoekers van onze website doen. Bijvoorbeeld naar welke pagina's je hebt gekeken, hoe je op onze site surft, of hoe lang je op een pagina bent geweest. Via deze tool verzamelen we anonieme gegevens van de bezoekers.  Voor ons zijn deze anonieme gegevens wel erg belangrijk want daaruit kunnen we zien of onze website goed functioneert en waar eventuele knelpunten zitten, krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt, naar welke pagina's wordt gesurft en welke niet. Wij gebruiken deze gegevens niet om bijvoorbeeld een profiel van je internetgebruik op te stellen en wij delen deze informatie ook niet met andere bedrijven of derden

Je afmelden voor google analytics kan via deze link.
Gebruik van cookies

 

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS OP ONZE WEBSITE

Verwijzingen en hyperlinks die niet door Vivere worden onderhouden, zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Vivere heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites dan wel hun privacybeleid.

 

WIJZIGING PRIVACYBELEID

Indien je het niet eens bent met ons privacybeleid of niet wilt dat wij je gegevens op bovenstaande manier gebruiken of opslaan, stuur ons dan een email met verzoek om wijziging of verwijdering. 

FACEBOOK

We hebben geen invloed op cookies van Facebook, maar aangezien we wel eens vragen om pagina's te delen op Facebook, kan Facebook wellicht bijhouden welke pagina's je op onze site bezoekt. We zijn van mening dat dit bijhouden geen kwaad kan.

 

bottom of page